Magnetometer kr 15700

Magna Trac, magnetometer

Pris kr 15700

Denne er spesielt konstruert for å finne jern, stål og magnetiske metaller. FP-10 er et magnetometer som klart skiller seg fra andre metallsøkere. Den finner bare jern, stål og magnetiske metaller. Den er beregnet på  yrkesfolk som vil finne kumlokk, sluk, grensebolter, nedgravde stålrør, oljetanker osv.      Det kan du gjøre selv om det du søker ligger tett inntil biler og  metallgjerder

Enkel i bruk. Ved oppstart stiller den seg inn automatisk.
Den har en funksjon som gjør det mulig å finne f eks en grensebolt inntil et stålgjerde (gjerdet vil så ut vanlige magnetometre) eller ett kumlokk inntill en bil (bilen slår ut vanliga magnetometre). Magna Trac registrerer bilen—du ”visker” den elektronisk bort og kan søke etter kumlokket tett inntil bilen
FP-10 viser om det finnes forstyrrelser fra elektriske felt i nærheten. Den finner bare jern, stål og magnetiske metaller, som f eks grensebolter, polygonpunkter, små og store kumlokk, deksler, tanker, oljefat,  nedgravde stålrør, armeringsjern, pk-spiker osv.
Den reagerer ikke i det hele tatt på ikke-magnetiske metaller, som kobber, messing, aluminium, ølringer.
FP-10 finner magnetiske metaller betydelig dypere enn hva en vanlig detektor gjør. 
Alle stålgjenstander har ett magnetfelt rundt seg. FP-10 har et display som nøyaktig viser når detektoren holdes rett overfor gjenstanden. Det vises både med sifre og en søyle

Den «ser tvers gjennom» jord, vann, is og snø. Følsomheten kan stilles veldig høyt, for å finne små gjenstander – eller for å få finne dypliggende gjenstander.
Proben er vanntett; elektronikken er ikke vanntett (men den er regntett)